بزودی فروشگاه اینترنتی آیتا در زمینه فروش انواع محصولات دیجیتال شروع به کار خواهد کرد.